Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 25.5.2018.

Rekisterin ylläpitäjä ja sen yhteystiedot
Sara Vares
info@saravares.com

Ylläpidettävät rekisterit
– Asiakasrekisteri
– Markkinointirekisteri
– Yrityksen kuva-arkistot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä varauksen tehneiltä asiakkailta myös laskutusosoite ja tiedot tilatuista palveluista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään sähköpostitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitoon, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, markkinointiin sekä asiakkaiden tilausten arkistointiin. Valokuvat arkistoidaan ja arkiston yhteydessä mainitaan asiakkaan nimi.

Yritys ei myy tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja siirretään kolmansille osapuolille vain silloin, kun se on välttämätöntä.
– Tilitoimistolle, kirjanpitoa ja laskutusta varten
– Kuljetusliikkeelle, kun valmiiden tuotteiden toimitustavaksi on valittu kuljetus noutopisteeseen tai lähimpään postiin
– Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Ulkopuoliset eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä ja pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on vain rekisterinpitäjällä. Rekisteriin tallennetut tiedot tuhotaan lain sallimien säilytysaikojen puitteissa. Lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osaa tiedoista pidempään, esimerkiksi kirjanpitoa varten. Tietojen siirrossa ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti tietojärjestelmien avulla.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua, pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai rajoittaa tietojen käsittelyä, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.